Parse error: syntax error, unexpected 'version' (T_STRING) in /home/bitrix/www/ru/government/government-programs/o-khode-realizatsii-i-ob-otsenke-effektivnosti-realizatsii-gosudarstvennykh-programm-respubliki-bash.php on line 20